Bruk og tilgjengeliggjøring av data

Ansvarsfraskrivelse

Verken ideas2evidence, Universitetet i Bergen eller NORCE påtar seg noe form for ansvar for bruk, tolkninger eller slutninger basert på bruk av data fra organisasjonsdatabasen. Ingen av de ovenfornevnte aksepterer ansvar for negative konsekvenser som evt. måtte oppstå ved bruk av data.

Tilgjengelighet

Data fra organisasjonsdatabasen 2020 er tilgengelig for ikke-kommersielle formål. Data tilgjengeliggjøres uten restriksjoner for forskning og utdanningsformål hos Sikt januar 2022.

Sitering

All bruk av data fra organisasjonsdatabasen skal siteres. Bibliografisk referanse:
Kommunal organisasjonsdatabase 2020. Data samlet av ideas2evidence, i samarbeid med NORCE og UiB. www.kommunalorganisering.no