Hvem gjennomfører undersøkelsen?

2020-versjonen av undersøkelsen er gjennomført av ideas2evidence, i samarbeid med forskere fra Universitetet i Bergen og NORCE

Tidligere har det vært By- og regionforskningsinstituttet NIBR som har hatt ansvaret for datainnsamlingen.

Ideas2evidence er et samfunnsfaglig analyse- og utredningsselskap med 15 ansatte. Et av hovedområdene for ideas2evidence er datainnsamling, primært gjennom spørreundersøkelser rettet mot befolkningen, bedrifter og offentlig sektor.

NORCE Norwegian Research Centre AS er et av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med 900 ansatte, 1500 prosjekter, en årlig omsetning på nærmere 900 millioner kroner og rundt 500 vitenskapelige publikasjoner i året. NORCE leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

NORCE er i hovedsak eid av Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder.

Universitetet i Bergen er med sine 16 900 studenter og vel 3 700 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre.